Somtoday

Iedere ouder krijgt inloggegevens voor SOMToday waarin u informatie over de resultaten en het verzuim van uw kind terug kunt vinden.

Portfoliogesprek

In de klassen 1, 2 en 3 werken wij met een voortschrijdend gemiddelde. De cijferlijst van deze klassen is het gemiddelde van 3 periodes. In de bovenbouw geldt een Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). Hierover wordt in het begin van het schooljaar informatie verstrekt tijdens de eerste ouderavond. Ook in de bovenbouw wordt gewerkt met 3 periodes en wordt de voortgang aan de hand van portfolio’s besproken.

De voortgang van uw kind is op elk moment in SOMToday te zien. Aan het eind van periode 1+2 is er het verplicht portfoliogesprek met u en uw zoon/dochter. De cijferlijst voor de overgang krijgt uw kind aan het eind van het schooljaar mee.

Ouderavond

Er worden vier ouderavonden gehouden. De eerste, aan het begin van het schooljaar, is een info avond over de gang van zaken in het betreffende leerjaar. Tijdens deze avond maakt u ook kennis met de mentor van uw kind. Op twee ouderavonden komt u samen met uw kind op portfoliogesprek bij de mentor en halverwege het schooljaar vindt er een tafeltjesavond plaats.

Als er zich op school (leer)problemen voordoen, wordt uw kind besproken in de leerlingbespreking(vergadering) om te kijken wat de oplossing zou kunnen zijn. Bij meerdere besprekingen nemen wij contact met u op. De mentor staat het dichts bij uw kind. Met hem of haar kunt u het beste overleggen of extra begeleiding wenselijk is.

“Waar leren je werk wordt”