Vrijwillige ouderbijdrage

Op het Casparus College is het lesmateriaal gratis. We vragen voor een aantal zaken zoals bijv excursies, en/of buitenschoolse activiteiten wel een (vrijwillige) ouderbijdrage. Daarnaast hebben leerlingen bij verschillende profielen gepaste kleding en/of attributen nodig; denk aan bijv. veiligheidskleding voor het profiel Technologie & Design. Alle leerlingen mogen deelnemen aan alle activiteiten ongeacht de wel of niet betaalde vrijwillige ouderbijdrage.