In het PTA staan alle onderdelen die per vak afgetoetst worden.

Hierin is vastgesteld:

  • welke onderdelen (hoofdstukken ed)
  • hoe veel ze meetellen in het examendossier,
  • De toetsvorm: HO: Handelingsopdracht/ SE: Schriftelijk examen etc.

In het PTA staat ook het examenregelement van het Casparus College.

Leerjaar 3 en 4, 2023 – 2025

Leerjaar 3 en 4, 2022 – 2024

Planning 2023 -2024:

Leerjaar 4:

  • S.E. 4.1: woensdag 1 november t/m vrijdag 3 november. (Her: 15 november)
  • S.E. 4.2:  maandag 22 januari t/m woensdag 24 januari. (Her 7 februari)
  • S.E. 4.3: maandag 18 maart t/m woensdag 24 maart. (Her 27 maart)
  • Tekenen eindcijfers SE vrijdag 31 maart.
  • Start CSEP maandag 8 april.
  • Start CE maandag  mei.
  • Diploma uitreiking 9 juli.

“Waar leren je werk wordt”