In het PTA staan alle onderdelen die per vak afgetoetst worden.

Hierin is vastgesteld:

  • welke onderdelen (hoofdstukken ed)
  • hoe veel ze meetellen in het examendossier,
  • De toetsvorm: HO: Handelingsopdracht/ SE: Schriftelijk examen etc.

In het PTA staat ook het examenregelement van het Casparus College.

Leerjaar 3 en 4, 2023 – 2025

Leerjaar 3 en 4, 2022 – 2024

“Waar leren je werk wordt”