Op het Casparus College wordt er veel tijd besteed aan de ondersteuning bij het maken van een goede studie- en beroepskeuze.

Wat kan de decaan voor de leerling betekenen?

De decaan kan de leerling bijstaan en adviseren in zijn of haar profielkeuze, vervolgonderwijs en beroepskeuze. Dit betekent dat je samen met de leerling kijkt welk beroep of sector er bij diegene past en welke vervolgopleiding hiervoor het meest geschikt is. Natuurlijk spelen de ouders/verzorgers en de mentor hierin ook een belangrijke rol. 

De decaan ondersteunt ook met de toelating en inschrijving van de vervolgopleiding. 

De begeleiding is o.a. in de vorm van gesprekken, informatiebijeenkomsten voor ouders en leerlingen, gastlessen van beroepsbeoefenaren en verwijzing naar open dagen op het MBO/ROC.

Wil je meer informatie over de profiel sectoren binnen het vmbo, neem dan een kijkje je op https://govmbo.nl/vmbo/profielen/

Wil je meer informatie over opleidingen binnen het MBO of wil je weten wanneer er open dagen zijn, kijk dan op https://www.kiesmbo.nl/open-dagen.

Hou ook het prikbord op de 2e verdieping (vlak bij lokaal 202) in de gaten, hier hangen posters over open dagen van verschillende vervolgopleidingen. Je kunt natuurlijk ook altijd een afspraak maken met de decaan van het Casparus College (Dhr. van Straten of Mw. Mulder). 

Meer weten?

Open dagen kalender vervolgonderwijs

Presentatie leerjaar 4

Doorstroomschema