Op elke school in Nederland is een medezeggenschapsraad (MR) actief. Ook bij ons op het Casparus College is een actieve MR, die in ieder geval 5x per jaar samenkomt.

De medezeggenschapsraad heeft het recht om gevraagd en ongevraagd de directie te adviseren over zaken die de school aangaan. Daarnaast heeft de MR instemmingsrecht over een aantal zaken, zoals de begroting, het jaarplan en de schoolgids. Ouders, medewerkers en leerlingen praten en beslissen zo mee over de inhoud en de organisatie van het onderwijs op het Casparus College. De klassenvertegenwoordigers van de leerlingen komen elke periode met hun teamleider en directeur bijeen met een zogeheten leerlingenlunch. De MR van onze school bestaat evenredig uit vier ouderraadleden en vier Casparus medewerkers. De ouderraad is per mail te bereiken op cc-ouderraad@gsf.nl en de personele medezeggenschapsraad is te bereiken op cc-pmr@gsf.nl

“Waar leren je werk wordt”