Het motto van het Casparus College is ‘waar leren je werk wordt’.
Leerlingen en medewerkers werken er iedere dag aan om dit motto waar te maken.

Onze kernwaarden

Om samen te kunnen leren en leven in de school, en om je verder te kunnen ontwikkelen, staan er drie kernwaarden centraal:

  • rust
  • regelmaat
  • resultaat.

Deze kernwaarden komen tot uiting in afspraken die we met elkaar hebben gemaakt en waar we elkaar op kunnen spreken. De twee belangrijkste hierbij zijn dat we ons aan afspraken houden en dat we op een vriendelijke manier met elkaar om gaan.

Leren op het Casparus betekent leren in een veilige, kleinschalige en gezellige omgeving. De betrokken docenten werken op basis van vertrouwen en optimisme, en vanuit een nauw contact met de ouders en leerlingen.

De leerling leert om te kiezen en ontdekt interesses, talenten en geschiktheid. Leerlingen leren om zelfstandig te leren en zelfstandig te werken vanuit een strak georganiseerd programma, onder deskundige begeleiding.

De leerling wordt zelf verantwoordelijk gemaakt om zo succesvol deel te kunnen nemen aan de samenleving. Er wordt samengewerkt met bedrijven om het leren zo betekenisvol mogelijk te maken. Na vier jaar Casparus beschikken leerlingen over de juiste startberoepshouding om hun vervolgopleiding op het MBO goed te starten.

“Waar leren je werk wordt”