Bij ons op het Casparus College bieden we vier leerwegen(niveaus): basis + kaderberoepsgericht, gemengde leerweg (GL) en de GSF Junior Mavo.

In de onderbouw krijgen de leerlingen les in de beroepsgerichte vakken. Op die manier worden ze voorbereid op de profielkeuze voor de bovenbouw. Er wordt gewerkt aan samen leren. De leerling leert om te kiezen en ontdekt interesses, talenten en geschiktheid. Leerlingen leren om zelfstandig te leren en zelfstandig te werken vanuit een strak georganiseerd programma, onder deskundige begeleiding.

Basis leerlingen worden in de onder- en bovenbouw voorbereid op het uitvoerende, praktische werk.

Kader leerlingen krijgen daarnaast theoretische verdieping.

De GSF junior mavo is een tweejarig onderbouwprogramma, waarbij het accent ligt op Nederlands, Engels en wiskunde met als doel je voor te bereiden op een vervolg op de mavo of de gemengde leerweg (GL). Wij werken in de aansluiting op de mavo samen met het Vechtstede College te Weesp. Na twee jaar bepalen we: wordt het 3 mavo, dan kun je naar het Vechstede College of wordt het 3 KBL, of 3 GL, dan blijf je bij ons op het Casparus College.

Sport en bewegen vinden we ook erg belangrijk, we organiseren meerdere malen per jaar een sportdag voor onze leerlingen. Tijdens de sportdagen laten we alle kinderen kennismaken met verschillende sporten. Op die manier hopen we dat we leerlingen enthousiast krijgen om ook buiten school een sport te gaan beoefenen. Alle leerlingen in de onderbouw krijgen 5 uur per week aan bewegingslessen.

“Waar leren je werk wordt”