Ouders gezocht

Komt je kind wel eens thuis met een verhaal over een situatie op school of wat met het beleid van de school te maken heeft? En waar je je afvraagt, hoe zit dan nu?

Deze vragen en andere onderwerpen worden besproken in de vergadering van de ouderraad.  Ook bespreken we vragen die door andere ouders worden ingediend, en denken we mee over het beleid van de school.

Door mee te denken en oplossingen aan te dragen, werken we samen met de school om de school steeds een beetje beter te maken.  Deze vergaderingen doen we samen met de directeur. Naast de vergaderingen organiseren we onze eigen thema-avond en zijn we betrokken bij de open dag.

We zoeken versterking voor onze ouderraad nadat de ouders van de examenleerlingen afscheid hebben genomen. Wij zijn op zoek naar actieve, betrokken, oplossingsgerichte ouders die er samen met ons voor willen zorgen dat de school een fijne plek is voor alle kinderen en waar ze goed en leerzaam onderwijs krijgen.

En nu krijgt u de kans om hieraan uw steentje bij te dragen!

We willen graag uitbreiden en daarom nodigen wij hierbij alle ouders, uit alle leerjaren, uit om zich bij ons aan te sluiten. We komen ongeveer iedere 5 weken samen. De vergadering duurt ongeveer 2 uur per keer.

Geef u op via onderstaande mail.

cc-ouderraad@gsf.nl

“Waar leren je werk wordt”