Je schooldiploma zonder examen, hoe leuk is dat?

Arc

Zie hierbij het artikel met onze directeur dhr. A. Nagel in het WeesperNieuws:

WeesperNieuws