Aanmelden zij-instroom

Arc

Als een leerling zich niet vanuit groep 8 aanmeldt voor het Casparus College, valt deze aanmelding onder het protocol voor zij-instromers. Hieronder volgen de stappen van dit protocol. Aanmelding van zij-instromers voor het eerstvolgende schooljaar dient te gebeuren vóór 1 april.

Procedure

Blijkt uit dat gesprek dat het Casparus College voor de leerling de beste vervolgstap is, dan kan een definitieve aanmelding plaatsvinden.

  • Voor definitieve aanmelding gebruikt u een origineel aanmeldingsformulier, voorzien van een originele handtekening van de ouder(s)/verzorger(s).

Deze aanmelding moet vóór 1 april binnen zijn.

  • De administratie maakt een dossier aan en stuurt de huidige school en de ouders een verzoek om informatie.
  • De intakecommissie bespreekt alle complete dossiers (compleet = informatie van ouders, informatie van huidige school).

Aannamecriteria:

  • Is de leerling op het Casparus College cognitief op de juiste school?
  • Past de leerling qua ondersteuningsbehoefte op het Casparus College?

Voldoet de leerling aan de aannamecriteria, dan volgt plaatsing:

  • Op basis van beschikbare plek binnen de gekozen en geschikte afdeling.
  • Op basis van volgorde van aanmelding*.

Voldoet een leerling niet aan de aannamecriteria of is de gekozen en geschikte afdeling vol, dan volgt er een verwijzing naar een andere plek die zowel passend als beschikbaar is.

 

* Leerlingen uit de regio Gooi en Vechtstreek hebben voorrang boven leerlingen van buiten deze regio.