Boeken/vrijwillige ouderbijdrage & Schoolgids

Arc

Vrijwillige ouderbijdrage 2022-2023

Op het Casparus College is het lesmateriaal gratis. We vragen voor een aantal zaken zoals bijv excursies, en/of buitenschoolse activiteiten wel een (vrijwillige) ouderbijdrage. Daarnaast hebben leerlingen bij verschillende profielen gepaste kleding en/of attributen nodig; denk aan bijv. veiligheidskleding voor het profiel Technologie & Design.  Alle leerlingen mogen deelnemen aan alle activiteiten
ongeacht de wel of niet betaalde vrijwillige ouderbijdrage. 

 

SCHOOLGIDS 22-23