Begeleiding

Arc

Op het Casparus College werken wij met een bevlogen docententeam in een overzichtelijk gebouw. Leerlingen, docenten en conciërges kennen elkaar. Op die manier kunnen we voor iedere leerling meer maatwerk mogelijk maken. Leerlingen voelen zich veilig en weten zich gezien op onze school.

Begeleiding

Om leerlingen goed te begeleiden, hebben wij naast onze mentoren een ondersteuningscoördinator en een leerlingbegeleider in de school. Ook hebben wij de beschikking over een ambulant begeleider en een orthopedagoog die wij op aanvraag kunnen inzetten.

Differentiatie

In de lessen bedienen wij leerlingen zoveel mogelijk op maat. Wij differentiëren in alle gevallen op niveau en tempo en waar mogelijk ook naar de interesse van onze leerlingen.

Mentoraat

Mentoren, docenten, conciërges en teamleiders hebben oog voor alle leerlingen. We geven extra aandacht aan leerlingen die opvallen, op welke manier dan ook. Elke klas heeft één of waar mogelijk twee mentoren. Bij twee mentoren is er altijd één het eerste aanspreekpunt voor een leerling en zijn of haar ouders.

Ondersteuningsteam

Naast de betrokken docenten en mentoren zorgt ook ons ondersteuningsteam voor passende begeleiding. Dit team bestaat uit een ondersteuningscoördinator, een jeugdarts, een leerlingbegeleider, een vertrouwenspersonen, studiebegeleiders, leerplichtambtenaren en een orthopedagoog.

Het doel van het ondersteuningsteam is om voortijdige schooluitval te voorkomen en om leerlingen die tegenslagen ondervinden, succesvol naar een diploma te begeleiden. De mentor kan een leerling bij het ondersteuningsteam aanmelden. Dit wordt altijd eerst besproken met het docententeam en de ouders. Het ondersteuningsteam kan besluiten dat externe hulpverlening noodzakelijk is om de leerling met succes de weg naar een diploma te laten afleggen. Ook dit wordt eerst met de ouders besproken.