Betekenisvol leren: Waar leren je werk wordt!

Arc

Voor onze leerlingen is het belangrijk dat het leren betekenis heeft. Het moet aansluiten bij de werkelijkheid. Daarom werken wij met ‘leren door doen’. In de school speelt dit leren zich af op onze plaza’s. Buiten de school gebeurt dat door praktijkstages, werkbezoeken in het bedrijfsleven en opdrachten uit het bedrijfsleven (zowel profit als non-profit). Daarnaast zijn er werkweken, dagtochten (Duitsland), buitenlandse reizen (projecten/Parijs), talentenjachten, excursies, projectweken en sportdagen. Die maken het onderwijs nog aantrekkelijker.

Hoe ziet betekenisvol leren er in de praktijk uit?

Wij bieden:

  • Lessen op de plaza’s. In deze praktijkomgeving oriënteren leerlingen zich op de beroepsrichtingen en zijn ze bezig met zelfstandig en samenwerkend leren.
  • Samenhang tussen de theorievakken en de beroepsgerichte vakken.
  • de mogelijkheid om mee te doen aan regionale en landelijke (vak)wedstrijden (Kasteeljuweel, Skills).
  • Werkpleksimulaties in alle beroepsopleidingen.
  • Buitenschools leren in de vorm van praktijkstages in alle branches.
  • Samenwerkingsprogramma’s met het mbo en bedrijfsleven.